0006381924jg3Km2Jx 167683519 物业顾问 物业顾问 上海置富行房地产经纪有限公司金桥分公司 上海置富行房地产经纪... 20 45 2 6800 6800-13600 15 5 10 2019-05-19 2019-05-31 2019-05-19 N jie1.gif jie1.gif 04 Y 高中/中专/技校 javascript:void("0006381924jg3Km2Jx") javascript:void("0006381924jg3Km2Jx") 0006381920FE5br02q 167683188 销售工程师 销售工程师 上海杜珂伶机电设备有限公司 上海杜珂伶机电设备有... 30 40 2 8000 8000-15000 3 0 3 2019-05-19 2019-06-19 2019-05-19 N jie1.gif jie1.gif 11 Y 大学专科/高职 javascript:void("0006381920FE5br02q") javascript:void("0006381920FE5br02q") 0006381918hC2rv8BU 167683386 服装辅料业务助理 服装辅料业务助... 上海室谷国际贸易有限公司 上海室谷国际贸易有限... 25 40 2 4500 4500-6000 1 0 0 2019-05-19 2019-06-19 2019-05-19 N jie1.gif jie1.gif 05 Y 大学专科/高职 javascript:void("0006381918hC2rv8BU") javascript:void("0006381918hC2rv8BU") 0006381916kG4Fn6cI 167683385 服装辅料外贸跟单员 服装辅料外贸跟... 上海室谷国际贸易有限公司 上海室谷国际贸易有限... 25 45 2 5000 5000-6500 1 0 1 2019-05-19 2019-06-19 2019-05-19 N jie1.gif jie1.gif 05 Y 大学专科/高职 javascript:void("0006381916kG4Fn6cI") javascript:void("0006381916kG4Fn6cI") 00063596878i4p67dh 167585330 公司业务助理 公司业务助理 上海易翰服饰有限公司 上海易翰服饰有限公司 21 42 2 4000 4000-4500 3 3 0 2019-05-06 2019-05-31 2019-05-19 N jie1.gif jie1.gif 11 Y N 高中/中专/技校 javascript:void("00063596878i4p67dh") javascript:void("00063596878i4p67dh")
400 5 1999 1 5 abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm abcdefghijklm
职业介绍-单位表修改单页
岗位名称 学历 年龄 人数 工资
-
   首页  上页  下页  末页